Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, việc tạo ra một không gian sống. Gần…